Návrat (Return)

Návrat - šamanské léčení
Tato meditace byla inspirována potřebou krátkého, uzemňujícího, šamanského prožitku pro každodenní použití. Tato meditace zahrnuje dýchání, tranzovní tanec, šamanskou cestu a klidovou část a poskytuje prostor pro transformaci na všech úrovních fyzického cvičení, léčení a integrace v rámci vlastní spirituální praxe. Doporučuje se šátek na oči.

Dýchání - šamanský ohňový dech
Stůjte s uvolněným tělem a začněte dýchat tak, jak vás vede ukázka s hudbou. Nádech dvakrát nosem, výdech jednou ústy v rytmu hudby.

Tranzovní tanec
Se zavřenýma očima nechte své tělo se vyjádřit. Podívejte se do sebe a důvěřujte svému tělu v jakémkoliv pohybu, který chce udělat. Pouze následujte náznaky, které vám tělo dává, když opravdu posloucháte. T9m, že se necháte vést svým tělem do pohybu, můžete vyléčit stará traumata a znovu získat hbitost a zbavit se stagance a zaseklých emocí.

Šamanská cesta - za zvuku šamanských bubnůhttp://www.samanismus.estranky.cz/clanky/navrat---samanske-leceni.html
Ve třetí fázi si lehněte na zem a ležte na zádech se zavřenýma očima. Použijte rytmus šamanských bubnů jako nástroj k tomu, abyste se dostali hlouběji na cestu vašeho ducha a srdce. Zvuky vás podporují k tomu, abyste se dostali na místa, na která vás může dostat pouze váš duch nebo duše. Ať již je to místo pro léčení, posvátné místo krásy anebo vnitřního zraku .. můžete se setkat s některými pomocníky, průvodnci, kteří vám přinesou důležitou informaci nebo vedení, učení anebo jen klid a mír. Důvěřujte svému srdci.

Klidová část na závěr - v tichu
Když zvuky bubnů dozní, nechte oči stále zavřenéí a zůstaňte v klidu a tichu. Zbavte se všech myšlenek a buďte pouze pozorovatelem a pozorujte. Myšlenky přichází a odchází jako vlny na břehu oceánu. Nemusíte se jich držet. Je čas nechat to plavat.. pustit všechno...po 15 minutách zazní jemný zvuk tibetské mísy a oznámí konec meditace.

Převzato z http://www.samanismus.estranky.cz/clanky/navrat---samanske-leceni.html