Trance Dance

Tranzovní tanec - Forget Your Limitations
Forget Your Limitations - Zapomeň na své hranice

Trance Dance Journey - Cesta s tranzovním tancem

Hudební cesta, která uctívá vás jako Tanečníka v neohraničené Magii Života a která uctívá neuvěřitelnou léčivou sílu Tranzovního tance. TOto album je věnováno Franku Natale, kterému se říká rovněž Professor Trance, a který nás inspiroval a inicioval na cestě Šamana.

Frank Natale říkával, že od dávných věků jsme tančili na rytmus svých srdcí, pohybujíc se jako zvířata, které jsme uctívali, oslavujíc přítomnost Ducha v každé formě, žijíc život vášně a hlubokého respektu k Přírodě.

Dnes je naše právo na oslavu a uctívání života stejně posvátné jako kdy bylo a k tomuto zázraku máme přístup velice jednoduchý... V rituálu Tranzovního tance se dostáváme na vnitřní cestu, která není omezena jen na běžné vnímíání času a prostoru. Dáváme sílu našim schopnostem, jako je například odvaha a soucit a rovněž přijímáme vhledy. Můžeme vstoupit do vědomí anebo "stát se Duchem" samotné Přírody - slunce, měsíce anebo různých zvířat či rostlin, a můžeme tak znovu nabýt jejich kvality, abychom naplnili svůj život v souladu s Matkou Zemí.

Tranzovní tanec je spojeníléčivých zvuků, dynamickcýh perkusních rytmů, transformačních technik dýchání a použití šátku na oči - a zároveň stimuluje stav "tranzu", který podporuje spirituální probuzení, mentální jasnost, fyzickou výdrž a emoční blaho. Toho se dosahuje jednoduše popužitím těchto tří nástrojů:

1. Prvním nástrojem je šátek, která zakrývá oči, uzavírá hlavní zdroj rozptylování pozornosti mozku a stimuluje "vnitřní vidění", které odhaluje skryté významy a odpovědi o našem životě. Š8tek na očích umožňuje stát se pozorovatelem své vlastní bohaté vnitřní zkušenosti.

2. Druhým nástrojem je takzvaná technika ohňového dechu, při které se tanečník otevírá energii směrem nahoru a světu Duchů a která spočívá ve dvojitém nádechu nosem a jedním výdechem ústy v rytmickém opakování, dokud není vyvolán stav tranzu.

3. Třetí složkou je Záměr: Zaměřte svou pozornost do srdce směrem k nějaké otázce nebo něčemu, co potřebuje vyjasnění či léčení. Zaměření na tuto otázku pomáhá Duchu projevit léčení a vedení v průběhu celého rituálu. Tato dechová technika energetizuje a léčí tělo tím, že jej naplňuje čerstvou energií, zatímco stimuluje spojení s Duchem a paralelními realitami.

Dýchání v mnoha variacích doprovází průběh celé tranzovní cesty.